Εταίροι

Sud Concept - Γαλλία

Ο Sud Concept είναι ένας συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 2008 και βρίσκεται στην Κορσική. Οι κύριες δραστηριότητες του Sud Concept συνδέονται με: επαγγελματική κατάρτιση, μηχανική, υποστήριξη και αξιολόγηση καινοτόμων έργων, αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής και της κοινωνικής καινοτομίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες διάγνωσης/ ανάπτυξης, εδαφική ζωτικότητα.

Στόχος του συνεταιρισμού είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της απασχόλησης και τα προσόντα των εργαζομένων, ώστε να προβλέψει και να στηρίξει τις οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές της περιοχής.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Lena Stefanaggi, European Projects Manager | stefanaggi [dot] lena [at] sudconcept [dot] eu | www.sudconcept.eu | +334 95 10 64 04

IDEC - Ελλάδα

Η IDEC είναι εταιρεία συμβούλων και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, παροχή διαχειριστικών συμβουλών, τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η IDEC έχει 20 χρόνια εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Στον τομέα της δια βίου μάθησης η IDEC έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη δια βίου μάθηση και ιδίως το EQF, ECVET, το Europass, EQAVET, την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και στις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Όλγα Αναγνωστάκη | olga [at] idec [dot] gr | www.idec.gr | +302104286227

Eurocrea Merchant - Ιταλία

Η Eurocrea Merchant είναι εταιρεία συμβούλων, που δραστηριοποιείται και στην έρευνα και την κατάρτιση, με 3 γραφεία στην Ιταλία στο Μιλάνο, τη Νάπολη και την Αβέρσα και ένα σημείο επαφής στις Βρυξέλλες. Εφαρμόζουμε δράσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, χάρη και στην προώθηση προγραμμάτων ενεργών πολιτών. Υλοποιούμε μελέτες και έρευνες για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε μεθόδους κατάρτισης. Η αφοσιωμένη ομάδα μας εργάζεται καθημερινά για να εξασφαλίσει πρόσβαση στις καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη των έργων μας και εκείνων των πελατών μας. Οι ειδικοί μας προσφέρουν συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους τομείς του σχεδιασμού των έργων, της διαχείρισης του κύκλου των έργων, της αξιολόγησης και της διασφάλισης της ποιότητας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Gianluca Coppola | gianluca [dot] coppola [at] eurocreamerchant [dot] it | www.eurocreamerchant.it | +390287284807

Ruse Chamber of Commerce and Industry - Βουλγαρία

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρουσίας (RCCI) είναι μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός για το δημόσιο συμφέρον, παρέχοντας ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών σε πάνω από 1000 εταιρείες και μη μέλη για να βοηθήσει στην ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων τους τόσο στη χώρα όσο και διεθνώς. Στόχος του είναι η υποστήριξη, η ενθάρρυνση, η εκπροσώπηση και η υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων των επιχειρήσεων και η συνδρομή στην ενίσχυση των οικονομικών τους και των σχέσεων με την αγορά. Ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και υποστηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη του δυναμικού και της ικανότητάς τους να προχωρούν στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Το RCCI διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων LdV, FP7, Προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, USAID, H2020 κ.λπ.), όλων των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική στήριξη και προώθηση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για τις επιχειρήσεις, ευνοώντας και υποστηρίζοντας την καινοτομία κ.λπ.

Το RCCI είναι το πρώτο εμπορικό επιμελητήριο που ιδρύθηκε στη Βουλγαρία το 1890. Αυτή τη στιγμή αποτελεί μέρος του εθνικού δικτύου των Βουλγαρικών Εμπορικών Επιμελητηρίων και του δικτύου EBN.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Milen Dobrev (Executive Director) | info [at] rcci [dot] bg | www.rcci.bg/en/ | +35982825875

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges - Ρουμανία

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών της Επαρχίας Arges (AOA AG) είναι μια ΜΚΟ που συγκροτήθηκε το 2003 και σήμερα έχει πάνω από 160 μέλη (από τα οποία περίπου το 70% είναι ΜΜΕ) με συνολικό κύκλο εργασιών 2 δισ. Ευρώ και πάνω από 20.000 εργαζόμενους. Ο Σύλλογος Επιχειρηματιών της Επαρχίας Arges βρίσκεται στην πόλη Pitesti, στην επαρχία Arges, στην αναπτυσσόμενη περιοχή της Νότιας-Μουντενίας της Ρουμανίας

Ο Σύλλογος Επιχειρηματιών της Επαρχίας Arges διοργανώνει επιχειρηματικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά μαθήματα και υπηρεσίες για τους υπαλλήλους ώστε να ενισχύσουν την προσαρμοστικότητά τους στην αλλαγή. Προωθεί επίσης το επιχειρηματικό πνεύμα και την καινοτομία, υποστηρίζει την αυτοαπασχόληση και την ίδρυση επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με τα τοπικά πανεπιστήμια, προσφέρει εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε φοιτητές και προσφέρει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Adrian Neagu | aoaarges [at] gmail [dot] com | ziar [dot] aoaarges [at] gmail [dot] com | www.aoaarges.ro | +40 724049694

Politeknika Ikastegia Txtorierri - Ισπανία

Το Politeknika Ikastegia Txorierri (PIT) είναι μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχει υψηλής ποιότητας τεχνική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων σε περισσότερους από 400 φοιτητές πλήρους φοίτησης και 1000+ ενήλικες μερικής φοίτησης. Το κολέγιο ειδικεύεται στα εξής: Ηλεκτρονικά, Μηχανική Παραγωγή, Εμπόριο και Μάρκετινγκ και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Το PIT ανήκει στο δίκτυο HETEL 23 επιδοτούμενων σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Περιφέρεια των Βάσκων που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε περισσότερους από 12000 φοιτητές πλήρους φοίτησης (www.hetel.org).

Το PIT λειτουργεί ως Συνεταιρισμός και αποτελεί μέρος του Ομίλου Mondragon (http://www.mondragon-corporation.com/)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Keppa Larrondo | klarrondo [at] txorierri [dot] net | www.txorierri.net | +34 944034060