Τι είναι το App.Mod.E

Μάθετε περισσότερα για το έργο

Ποια είναι τα αποτελέσματα

Μάθετε τι μπορεί να σας προσφέρει το App.Mod.E

Ποιοι είμαστε

Λίγα λόγια για τους οργανισμούς μας

Σε μια ματιά

Ο γενικός στόχος του έργου App.Mod.E. είναι να υποστηρίξει τους σπουδαστές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ανώτερων σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να αποκτήσουν επιχειρηματικό πνεύμα και δεξιότητες, κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους σε μια επιχείρηση.

Για το σκοπό αυτό, το έργο αναπτύσσει:

Έξι εταίροι συνεργάζονται σε αυτό το έργο, ο καθένας εξειδικευμένος σε ένα διαφορετικό πεδίο: τρία κέντρα κατάρτισης, ένα εμπορικό επιμελητήριο, ένα σχολείο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μία ένωση επιχειρήσεων με προσανατολισμό σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.