Партньори

Sud Concept - Франция

Sud Concept е кооперация, основана през 2008 г. и разположена в Корсика, имаща опит в икономическия контекст в този регион. Дейностите на "Sud Concept" включват: професионално обучение, инженерство, подкрепа и оценка на иновативни проекти, оценка на устройства и обществени политики, включително социални иновации, консултации за диагностика/развитие, териториално сближаване./p>

Кооперацията насърчава развитието на заетостта и квалификацията на работниците и младите хора, за да се предвидят и подкрепят икономическите, социалните и демографските промени.

Лице за контакти: Lena Stefanaggi, European Projects Manager | stefanaggi [dot] lena [at] sudconcept [dot] eu | www.sudconcept.eu | +334 95 10 64 04

IDEC - Гърция

IDEC е консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция. Дейностите й се състоят в обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и развитие на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC е активна през последните 20 години в областта на проектите на ЕС. Има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето през целия живот, и по-специално EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидиране на програми за неформално и самостоятелно учене, схеми за обучение и стажуване на работното място и национални реформи в системите за образование и обучение.

Лице за контакти: Olga Anagnostaki | olga [at] idec [dot] gr | www.idec.gr | +302104286227

Eurocrea Merchant - Италия

Eurocrea Merchant е консултантска фирма за управление, активна и в областта на научните изследвания и обучението, с 3 офиса в Италия - в Милано, в Неапол и в Аверса, и е контактно звено в Брюксел. Изпълнява дейности на местно и европейско равнище за подобряване предлагането на образование и обучение на всички нива, благодарение на насърчаване на проекти за активно гражданско участие. Извършва проучвания и изследвания в областта на обучителните методологии за обучение по предприемачество и иновациите. Екипът работи ежедневно, за да осигури достъп до най-добрите възможности за финансиране на техните проекти и тези на техните клиенти. Експертите им предлагат консултантски и обучителни услуги в областта на проектирането, управлението на проектния цикъл, оценката и осигуряването на качеството.

Лице за контакти: Gianluca Coppola | gianluca [dot] coppola [at] eurocreamerchant [dot] it | www.eurocreamerchant.it | +390287284807

Русенска търговско-индустриална камара

Ruse Chamber of Commerce and Industry (RCCI) е неправителствена организация с нестопанска цел с общественополезна дейност, предоставяща широк спектър от качествени услуги на над 1000 фирми-членове и не-членове, за да подпомогне развитието и разширяването на бизнеса им в страната и международно. Има за цел да подкрепя, насърчава, представлява и защитава икономическите интереси на бизнеса и подпомага укрепването на неговите икономически и пазарни отношения. Насърчава предприемачеството и подпомага местния бизнес да развива своя потенциал и капацитет за развитие на вътрешния и международен пазар.

РТИК има богат опит в управлението и изпълнението на проекти по различни програми за финансиране от ЕС и други (в това число LdV, FP7, Програми за териториално сътрудничество, USAID, H2020 и др.), Всички инициативи са свързани с насърчаване и подкрепа на предприемачеството, устойчиво бизнес развитие, подкрепа на иновациите и др. РТИК е първата търговска камара, основана през 1890 г. в България. В момента тя е част от националната мрежа на Българските търговски камари и мрежата на EBN.

Лице за контакти: Милен Добрев (Изпълнителен директор) | info [at] rcci [dot] bg | www.rcci.bg/en/ | +35982825875

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges - Румъния

Arges County Businessman Association (AOA AG) е неправителствена организация, създадена през 2003 г., която има над 160 членове (от които около 70% са МСП), които имат общ оборот от 2 млрд. eвро и над 20 000 служители. Arges County Businessman Association се намира в град Питещ, окръг Арджеш - Румъния.

Arges County Businessman Association организира бизнес събития, обучителни курсове и услуги за служители, за да повиши тяхната адаптивност към промяна. Също така насърчава предприемачеството и иновациите, подкрепата за самостоятелна заетост и стартиране на бизнес. В сътрудничество с местните университети предлага обучения и стажове на студенти, както и консултации за подпомагане стартиране на собствен бизнес.

Лице за контакти: Adrian Neagu | aoaarges [at] gmail [dot] com | ziar [dot] aoaarges [at] gmail [dot] com | www.aoaarges.ro | +40 724049694

Politeknika Ikastegia Txtorierri - Испания

Politeknika Ikastegia Txorierri (PIT) е висше учебно и професионално училище, което осигурява висококачествено техническо обучение за възрастни за над 400 студенти на пълен ден и 1000+ учащи се възрастни на непълно работно време. Колежът е специализиран в: Електроника, Механично производство, Търговия и маркетинг и Екологично образование.

PIT принадлежи към мрежата на HETEL от 23 субсидирани училища за ПОО в Баската автономна област, осигуряващи професионално образование и обучение на над 12 000 професионални студенти на пълен работен ден (www.hetel.org).

PIT функционира като кооперация и е част от групата Mondragon (http://www.mondragon-corporation.com/).

Лице за контакти: Keppa Larrondo | klarrondo [at] txorierri [dot] net | www.txorierri.net | +34 944034060