Despre

Proiectul App.Mod.E propune o schemă integrată pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, aptitudini și competențe de către studenții care își fac ucenicia.

Obiective

Planul de proiect combină necesitatea de a promova formarea în domeniul uceniciei și de a dobândi competențe profesionale necesare pe piața muncii, cu necesitatea de a sprijini dezvoltarea abilităților antreprenoriale. Perioadele de ucenicie în întreprinderi se concentrează, în mod normal, pe abilități profesionale specifice și pe abilități personale și profesionale. Formatorii din instituțiile VET și din companii nu au cunoștințele și abilitățile necesare pentru a include competențe antreprenoriale în designul de învățare al uceniciei. App.Mod.E oferă suport metodologic și instrumente practice instructorilor pentru a proiecta programe de ucenicie, încorporând în rezultatele lor de învățare competențe antreprenoriale, în paralel cu dobândirea de abilități profesionale specifice.

Inovare

Modelul de ucenicie pentru dezvoltarea mentalității și abilităților antreprenoriale utilizează o metodologie inovatoare de învățare bazată pe probleme, inclusiv elemente de gamificare. Metodologia se bazează pe o problemă reală și provocări cu care se confruntă compania, iar ucenicul trebuie să găsească o soluție pentru a răspunde acestei provocări. În timpul procesului, ucenicul trebuie să dezvolte o strategie, să-și organizeze și să-și planifice munca, să găsească resursele necesare, să asigure colaborarea dintre supraveghetorii și colegii săi, să ia decizii, să rezolve problemele și să obțină rezultate de o anumită calitate. Întregul proces folosește elemente de gamificare ca constrângeri în resurse sau timp, insigne de realizare, stimulente, resurse suplimentare etc. Elementele de gamificare oferă motivație și implicare elevului pentru a finaliza cu succes misiunea.

Parteneriatele companiei VET

Intervenția proiectului include, de asemenea, crearea de parteneriate pentru întreprinderile VET, bazate pe un cadru de asigurare a calității și pe un memorandum de înțelegere. Proiectul sprijină crearea de rețele între organizațiile VET și companiile de la nivel local care colaborează pentru a promova educația antreprenorială în cadrul uceniciei. Rezultatul acestei lucrări este rețeaua actuală din locațiile partenerilor și, în plus, un ghid pentru crearea unor astfel de parteneriate în alte locații.